ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА

www.devin-delivery.bg

При всяка поръчка на артикули и/или услуги от този сайт, било то по телефон или чрез

мобилно приложение,ти се съгласяваш да спазваш Общите условия:

I. Дефиниции:

1. DEVIN-DELIVERY.BG (http:// www.devin-delivery.bg) е уеб базирана платформа в

Интернет, собственост на „Атлантик Дивайн“ ЕАД, която дава възможност на

потребителите за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи

Условия.

2. „Атлантик Дивайн“ ЕАД е търговското дружество от групата на „Девин“ АД,

предоставящо услуги посредством администрирания от него уебсайт DEVIN-

DELIVERY.BG .

3. Услуги са всички услуги, които „Атлантик Дивайн“ ЕАД, посредством уебсайта

DEVIN-DELIVERY.BG, може да предложи на Клиента.

4. Артикули се отнася за всички стоки, продукти и услуги които могат да бъдат

поръчани от DEVIN-DELIVERY.BG .

5. Клиент е всеки потребител, който е поръчал или използвал услугите, достъпни чрез

уебсайта DEVIN-DELIVERY.BG .

6. Информационна система /Система е всяко отделно устройство или съвкупност от

взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена

програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична

обработка на данни.

7. Доставчик е лице, занимаващо се с производство, търговия или доставка на стоки

и услуги, достъпни чрез уебсайта DEVIN-DELIVERY.BG и предоставяни от

„Атлантик Дивайн“ ЕАД.

II. Поръчки и доставки – Подаването на поръчка от Клиента се извършва чрез

последователното извършване на следните действия:

1. Определяне на количеството на поръчаните артикули и натискане на визуализиран

бутон „Добави в количката”, обозначен срещу съответната храна или напитка, и

потвърждение на поръчката от бутона „Поръчай“

2. Преглеждане на поръчката, посочване на адрес за доставка, предпочитан час за

доставка и повторно потвърждение на поръчката от бутона „Продължи“

3. Финализиране на поръчката и потвъждение, че тя е приета чрез изписване на

надписа „Вашата поръчка беше успешно запазена“.

4. Доставката на поръчаните артикули се извършва от „Атлантик Дивайн“ ЕАД.

5. Часовете за доставка са, както следва: 13:30-21:30 от понеделник до събота

включително.

6. Доставката на предлаганите продукти и услуги се извършва и в следните квартали

на гр.София – Бояна, Бистрица, Драгалевци, Симеоново.

III. Цени и начини на плащане

1. Цените на артикулите, техните опаковки, цените за доставка, услугите и начините

за плащане са описани в съответните Интернет страници на уебсайта DEVIN-

DELIVERY.BG.

2. Всички цени обявени на Интернет страниците на уебсайта DEVIN-DELIVERY.BG са

с включен данък върху добавената стойност.

3. Плащането се извършва на място в брой, при доставка на адреса посочен от

Клиента.

4. Галоните Девин 19л са оборотни и подлежат на облагане с ДДС. Галоните са на

стойност от 8 лв с ДДС, която се заплаща от клиента при първоначалната доставка

като депозит.

5. Диспенсърите се отдават под наем или закупуват при съответните условия в

договора:

  • Наем – 5 лв с ДДС на месец при договор за 24 месеца и 10 лв с ДДС на месец
  • Покупка – модел А (висок) 110.00 лв с ДДС, модел Б (нисък) 105.00 лв с ДДС.

 

IV. Лични данни

1. „Атлантик Дивайн“ ЕАД има право да събира и използва информация относно

своите потребители, когато същите се регистрират като Клиенти. Информацията,

чрез която Клиентът може да бъде идентифициран, може да включва име, адрес,

телефон, имейл, пол, както и всяка друга информация, която Клиентът предоставя

доброволно при поръчката си.

2. „Атлантик Дивайн“ ЕАД полага дължимата грижа и отговаря за защита на

информацията за Клиента.

3. Освен за целите предвидени в Общите условия, „Атлантик Дивайн“ ЕАД събира и

използва информацията при предлагане на нови услуги на Клиента (безплатни или

платени), при промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети и други.

4. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с

обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът

има право да се отпише по всяко време като изпрати имейл на office@devin-

delivery.bg.

5. „Атлантик Дивайн“ ЕАД се задължава да не разкрива никаква лична информация за

Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица освен в случаите

когато е получено изричното съгласие на Клиента или във всички посочени в закона

случаи.

при договор за 12 месеца.

Обадете ни се